Contacta amb Aparcaments BSM

Informació Comercial
Aparcaments BSM

Per contractar o sol·licitar assessorament comercial:

93 409 18 22 (dies laborables, de dilluns a divendres de 8h00 a 21h00)
Email: infocomercial@bsmsa.cat
Atenció al Client
Aparcaments BSM

Per comunicar sol·licituds, suggeriments, queixes o incidències del servei:

93 409 20 21 (dilluns a diumenge, 24h)
Email: atclientbsm@bsmsa.cat